Arama

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır?

2 yıl önce


Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır?
ad image
ad image

 

Boşanma davaları, aile bütünlüğünün korunmasını sağlamak için genellikle, çok uzun sürmektedir. Özellikle çiftlerden herhangi birinin veya ikisinin de anlaşmaya razı olmaması bu süreyi daha da uzatmaktadır. En kısa süren dava ise anlaşmalı boşanma davası olmaktadır. Bu davalar çok kısa sürmekte, bazen de tek celsede bile sonuçlanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davaları türlerine göre çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere, ikiye ayrılırlar. Anlaşmalı boşanma davası, adından da anlaşılacağı gibi tarafların anlaşarak açtıkları boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanmaya karar vermiş olan eşlerin, boşanma ile ilgili tüm hukuksal ve maddi sonuçlar üzerinde (tazminat, nafaka ve velayet gibi) anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Medeni hukukta anlaşmalı boşanmalar, mutlak ve genel boşanma sebebi sayılmaktadır. Hakimler anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmanın yapılmış olmasına ve kanunda belirtilmiş şartların gerçekleşmiş olmasına bakarak, boşanma kararını vermektedir. Boşanmaya temel olan evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu, anlaşmalı boşanmalarda gerçekleşmiş olmaktadır. Bu nedenle de hâkim anlaşmalı boşanma davasında, boşanmaya karar veren eşlerden hangisinde kusur olduğuna bakmamaktadır. Bunun yanı sıra, boşanmak için anlaşmış olan eşlerin, boşanma sebeplerini ispat etme gibi bir zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Tüm boşanma davalarında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında da bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın şartları ise, şu şekilde sıralanmaktadır;

 • En az bir yıl evli kalmış olmak: Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren eşlerin, resmi nikah tarihinden başlamak üzere, davayı açtıkları tarihe kadar en az bir yıl evli olmaları gerekmektedir. Eşlerin sözlü veya nişanlı olarak geçirdikleri süre, bu süreye ilave edilmemektedir.
 • Başvuru şekli şartı: Anlaşmalı boşanma davası açmak için iki çeşit başvuru şartı aranmaktadır. Bu şartlardan ilki, eşler birlikte boşanma davasının açılması için başvurabilirler. İkincisi ise eşlerden herhangi birinin açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını, diğer eşin kabul ederek dahil olmasıdır.
 • Duruşmaya bizzat katıma şartı: Çekişmeli boşanma davalarında, boşanmaya karar veren eşlerin duruşmalara bizzat katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tarafların vekalet verdikleri avukatları bu davaları yürütebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise, boşanmaya karar veren eşlerin her ikisinin de bizzat duruşmada bulunması gerekmektedir. Duruşma esnasında hâkim, eşlerin boşanma beyanlarını bizzat kendilerinden dinlemektedir.
 • Yapılan anlaşmanın uygun bulunması: Her ne kadar eşler anlaşarak boşanmaya karar vermiş olsalar da hâkim eşler arasında yapılan anlaşmayı inceleyerek uygun bulmalıdır.

Hâkim eşler arasındaki anlaşmayı, anlaşmanın kapsadığı tarafların menfaatlerinin korunması kapsamında uygun bulmayabilir. Hâkim bu durumda anlaşmaya ilaveler yapabilir veya yeni bir anlaşma yapılmasını isteyebilir. Boşanma kararı vermiş olan eşlerin her birinin yapılan tüm değişiklikleri kabul etmesi gereklidir, eşlerden biri bile bu değişikliği kabul etmez ise hâkim boşanma talebini reddedebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Yapılan Anlaşma Protokolünün Yazılı Olması Gerekli midir?

Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma davası açan eşlerin, boşanmadan kaynaklanabilecek hukuksal ve maddi konular ile ilgili bir protokol yapmaları gerekmektedir. Bu protokolün yazılı olması gerekmemektedir. Protokolün yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması ise, hâkimin davayı daha kısa sürede sonuçlandırmasına katkı sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin mutabakatı sonucu açılan davalar olsa da eşlerin hâkimin boşanma kararı vermesinden önce vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Birçok anlaşmalı boşanma davası, duruşma esnasında karar değiştirilmesinden dolayı reddedilmekte ve çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmektedir.

Yazılı olarak yapılacak boşanma protokolünde genellikle şu hususların bulunması gerekmektedir;

 • Boşanmaya karar veren eşlerin; adları ve soyadları, T.C. kimlik numaraları ile adres bilgileri
 • Eşlerin çocukları varsa, kimlik bilgileri (doğum bilgileri dahil)
 • Üzerinde anlaşılan nafaka ve tazminat (iştirak ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminatlar gibi) bilgileri

Protokolde ayrıca, eşlerin üzerinde anlaştıkları diğer hususlar da bulunabilmektedir. Eşlerden herhangi birinin hak mahrumiyeti yaşamaması için, boşanma protokolünün tecrübeli bir avukat nezaretinde hazırlanması faydalı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat zorunluluğu bulunmamaktadır ve bu davalar sadece eşlerin katılımı ile gerçekleşebilmektedir. Bu davalarda avukatla anlaşılması ise özellikle anlaşma protokolünün hazırlanması ve hâkimin bu protokolde değişiklik yapması durumunda faydalı olmaktadır. Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında, tek bir avukata ortak velayet de verilebilmektedir. Bu da hem anlaşmanın daha kolay yapılmasını, hem de daha az masraflı olmasını sağlamaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin ikamet ettiği yerdeki aile mahkemelerine açılmaktadır. Burada ikamet olarak kabul edilen yer, eşlerin evli olarak birlikte son altı ay içinde ikamet ettikleri yerdir. Dava, anlaşmalı olarak eşlerin boşanmayı kabul ettiklerini gösteren dilekçe ile başvurularak açılır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde genel olarak şu hususlar bulunmaktadır;

 • Aile mahkemesinin ismi: ……… Aile Mahkemesi’ne,
 • Davacı:
 • TC kimlik Nu:
 • Adresi:
 • Davalı:
 • T.C. kimlik Nu.:
 • Adresi:
 • Dava konusu (anlaşmalı boşanma olduğu mutlaka belirtilmelidir):
 • Açıklamalar:
 • Ekleri (nüfus cüzdan fotokopileri ve çocukların kimlik belgeleri gibi):
 • İmza ve tarih

Eşler yazılı olarak bir boşanma protokolü hazırlamışlarsa, boşanma dilekçesine bu protokolü de eklemelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı boşanma davasının süreci, aile mahkemesine boşanma dilekçesinin verilmesi ile başlamaktadır. Dilekçenin verildiği gün veya daha sonra eşlerin adreslerine duruşma tarihinin bildirilmesi ile sürecin ikinci aşamasına geçilmektedir. Daha sonra duruşma gününde hâkim, boşanmaya karar veren eşleri bizzat dinler ve kararı verir. Taraflar kararı temyiz etmeyeceklerini bildiren formu imzaladıklarında ise, karar kesinleşmiş olur. Kararın bir sureti, eşlerin bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine gönderilir ve dava sonuçlanmış olur. Boşanma avukatları özellikle dava gününün erkene hatta dilekçenin verildiği güne bile alınmasında önemli rol oynamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Tüm boşanma davalarında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında da üç çeşit nafaka bulunmaktadır.

Nafaka çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Tedbir nafakası: Bu nafaka davanın kesinleşmesine kadar, eşlerin hayat standartlarının eksilmemesi için ödenen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası bakım ve eğitim masrafları ile barınma ve hayatı idame ettirme ile ilgili masrafları içermektedir. Eşlerin çalışıyor olması durumunda ise, hâkimin değerlendirmesi sonucunda tedbir nafakasının ödenmesine karar verilebilmektedir.
 • Yoksulluk nafakası: Yoksulluk nafakası mahkeme süresince talep edilebileceği gibi, mahkemenin sonuçlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde de talep edilebilmektedir. Hâkim yoksulluk nafakasının miktarına, eşlerin çalışma karşılığı aldığı ücretler ve çocukların durumunun değerlendirilmesi sonucunda karar vermektedir.
 • İştirak nafakası: İştirak nafakası ise direkt olarak çocuklarla ilgili bir nafaka türüdür. Çocuk veya çocukların velayetinin verildiği kişinin çocuklar için yapacağı zorunlu masraflara iştirak edilmesi anlamını taşımaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan boşanma protokolünde, ödenecek nafakalar ile ilgili belirlemeler yapılabilir. Buna rağmen, hâkim nafaka miktarı konusunda kendi kanaatince değişiklik yapabilir. Bu değişikliği her iki tarafın da onaylaması gerekmektedir, aksi halde anlaşmalı boşanma reddedilebilir.

Ayrıca eşlerden birinin yaşam koşullarının değişmesi nedeni ile mahkemede belirtilen nafaka miktarının değiştirilmesi için, karardan sonra da nafaka değişiklik davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi?

Medeni hukuk, boşanma davalarının sonuçlanmasından en geç bir yıl içinde maddi ve manevi tazminat davasının açılabilmesine izin vermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise davanın sonuçlanmasından sonra gerek maddi gerekse manevi tazminat davası açılamamaktadır. Bunun nedeni ise anlaşmalı boşanmaya karar vermiş eşlerin, tazminatlar konusunda da anlaşmış olduklarının kabul edilmesidir. Bu nedenle de boşanma protokolünün maddi ve manevi tazminat konularını da içermesi gerekmektedir.

Eşlerden Birinin Tutuklu Olması Durumunda Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma dilekçelerinin müştereken verilmesi şartı bulunsa da eşlerden biri tutuklu ise tutuklu eşin dava dilekçesi avukatı tarafından verilebilir. Duruşma gününde ise, tutuklu eşin de duruşmada bulundurulması gerekmektedir. Vekalet verilen avukatlar tutuklu da olsa duruşmada eşi temsil edemezler. Aksi halde, anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin iş yoğunluğu dava sürelerinin üzerine en önemli rolü oynamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarının süresi de aile mahkemesinin iş yoğunluğuna göre değişmekle beraber, 2 ile 4 ay arasında değişmektedir. Davanın açıldığı mahkemelerde görev yapan tecrübeli boşanma avukatları ise, bu süreyi oldukça kısaltmakta ve çoğu zaman dava dilekçesinin verildiği gün bile görülmesini sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır?

Her türlü boşanma davası için gerekli olan harç ve ücretler, yıllık olarak belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının ücretleri ise, genellikle tek celsede tamamlanması, tanık ve delil gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı, çekişmeli boşanma davalarından çok daha düşük olmaktadır. Avukat masrafı da eklendiğinde, iki boşanma davası arasındaki ücret farkı daha çok ön plana çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarındaki yargılama ile ilgili giderler, genellikle eşler tarafından ortak olarak ödenmektedir. Eşlerden birinin bu gideri ödeme imkânı yoksa ücretin tamamı diğer eş tarafından da ödenebilir.

 

Siz de güvenilir ve tecrübeli bir boşanma davası avukatı arıyorsanız https://acasoy.com/ sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri edinebilir, kaliteli bir avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

ad image
ad image