Arama

Defter Tasdik Ücretleri 2022 | Defter Tasdikiyle İlgili Merak Edilenler

2 yıl önce

Defter tasdik ücretleri Mali Müşavirleri ve vergi mükelleflerini son derece yakından ilgilendiren bir konu. Defter tasdik ücretleri 2022

Defter Tasdik Ücretleri 2022 | Defter Tasdikiyle İlgili Merak Edilenler
ad image
ad image

Defter tasdik ücretleri Mali Müşavirleri ve vergi mükelleflerini son derece yakından ilgilendiren bir konu. Her yıl güncellenen bu ücretler, iki taraf arasında sık sık anlaşmazlıkların çıkmasına neden oluyor. Bu yazımızda defter tasdik ücretleri ne anlama geliyor, neleri kapsadığını ve ne sunduğunu araştırarak kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

 

Defter Tasdik Ücreti Nedir?

 

Defter tasdik ücretleri, her yılın Aralık ayında notere ve mali müşavire ödenen bir ücrettir ve defter parası olarak da bilinir. Bu ücret, şirketlerin sonraki yılda kullanacakları muhasebe defterlerinin tasdik edilmesini sağlar.

Burada bazı anlaşılmayan noktalar olabilir. Öncelikle şöyle açıklayalım; şirketler, her Aralık ayında bir sonraki sene kullanacakları resmi defterleri tasdik ettirmek zorundadır. Tasdik ettirme işi mali müşavirler aracılığı ile noterler birliği sisteminden gerekli işlemlerin hazırlanması ardından, noterler tarafından yapılır. Dolayısıyla şirketler, tasdik işlemlerini mali müşavir aracılığı ile yaptıkları için ek olarak mali müşavir hizmet bedeli de ödemektedirler.

 

 

Hangi Defterler Tasdik Edilir?

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri

 

2) Kolektif ve Komandit Şirketler

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde - 5/2)

 

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter:

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter:

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir. 13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Çiftçi İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır. Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine BİLANÇO esasına göre de defter tutabilirler. (GVK Md.59)

 

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1) ANONİM ŞİRKETLER

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Damga Vergisi Defteri
 5. e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. f) Pay Defteri
 7. g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

 • Anonim şirketlerde mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde - 3/1)

 

2) LİMİTED ŞİRKETLER:

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Pay Defteri
 5. e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

 • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde - 3/2)

 

 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde - 3/1)

 

3) KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 5. e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. f) Pay Defteri

 

4) DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER:

 

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defter

 

Defterler Tasdik Ücretleri Ne Zaman Ödenir ve Nasıl Tasdik Ettirilmelidir?

 

Mükellef olan şirketlerin tasdik işlemlerini Gelir İdaresinin belirlediği sürede tamamlaması gerekir. Buna göre;

 

 • Yeni işe başlayanlar işe başlamadan önce,
 • Sınıf değiştiren ve mükellefiyete yeni girenler bu değişim ve giriş tarihinden önce,
 • İşe devam edenler defteri kullanmak istediği yıldan önceki Aralık ayında,
 • Var olan defteri sonraki yıl kullanmak isteyenler devam eden yıl Ocak ayı içinde

 

defter tasdik ücretleri ödeyerek defterlerini tasdik ettirmelidir. Nitekim kanuni süre içinde işlemi tamamlamayanlar usulsüzlük cezasına çarptırılır. Kanuni süre sona erdikten 1 ay sonra tasdik edilirse, hiç edilmemiş sayılır ve geçersiz olur.

 

Defter tasdik adımları şu şekildedir:

 

 • Öncelikle 1 yıl boyunca kullanılacak kağıt sayısı ile boyutu belirlenir. Kağıtlar a4 ebadında veya Sürekli Form halinde olabilir.
 • Belirlenen kağıtların numaralandırılması yapılır.
 • Daha sonra kapak sayfaları da doldurulur ve eklenir.
 • Her bir sayfa tasdik makam mührüyle mühürlenir ve Aralık ayı içinde ilgili yere teslim edilir.

 

Defter Tasdikinde Şerh Nedir?

Tasdik defterlerinin ilk sayfasında tasdik şerhi olarak belirlenen bir kısım bulunur ve şu bilgileri içerir:

 

 • Defter sahibi gerçek kişi ise soyadı, adı ve varsa unvanı
 • Defter sahibi tüzel kişi ise unvanı
 • İş adresi
 • Defter nev’ine ek olarak iş ya da meslek nev’i
 • Defterin kaç sayfadan oluştuğu ve kullanılacağı dönem
 • Bağlı bulunan vergi dairesi
 • Tasdik tarihi
 • Tasdik numarası
 • İşlemi yapan kişiye ait mühür ve imza

 

Tasdik makamı bilgileri tarih ve 3 aylık bordro derçini içerir. Dolayısıyla bu bilgilerin 1 ay içinde tasdik makamı tarafından en büyük mal memurlarına bildirilmesi gerekir. Yukarıdaki bilgiler, istenirse münferit fiş kullanarak da bildirilebilir.

 

Defter Tasdik Ücretleri Ne Kadar Olmalı?

Tasdik ettirme işlemi firmaların kendileri tarafından noterde yapılırsa normal defter ücreti ve noter bedeline ek bir ücret ödenmez, ancak devreye mali müşavirler girerse verdikleri hizmet için ekstra ücret talep ederler. Bu durum defter tasdik ücretleri konusunda genel bir kafa karışıklığı oluşturabilir. Çünkü defter tasdik işlemleri rutin mali müşavir hizmetlerinin dışındadır ve belirli bir hizmet sözleşmesine tabi değildir. Dolayısıyla şirketler defterlerini mali müşavirlik firmaları aracılığıyla tasdik ettirme yoluna giderlerse, aldıkları bu hizmet için noterde çıkan harç ve kağıt bedeline ek olarak defter tasdik ücretleri ödemek zorunda kalırlar.

Nitekim hizmet bedelinin belgelenmeyen giderleri ve iş için harcanan mesaiyi karşılaması da gerekebilir. Alınan hizmetin ederi; işin kalitesi, hızı ve işi yapan kişinin donanımı gibi farklı unsurlara göre değişkenlik gösterir. Şayet aynı benzer hizmeti alan iki farklı şirket bu etmenler nedeniyle aynı ücreti ödemeyebilir. Çoğunlukla uygulanan defter tasdik tarifesi, adres değişiklik bedeline yakın olacak şekilde düzenlenir ve böylece her iki taraf için adaletli bir çözüm sunulur.

 

Defter Tasdikiyle İlgili Merak Edilenler

Defter tasdiki her yıl çok sayıda şirket için çeşitli soru işaretleri doğurur. Bunların başında gelen soruları şu şekilde sıralayabiliriz.

 

Ara tasdik nedir?

 

Resmi defterlerde gerekli olursa ara dönemlerde tasdik yenileme ya da ara tasdik yapılabilir. Bazı şirketler eski defterlerindeki boş sayfaları sonraki yıl için de kullanmak isteyebilirler. Dolayısıyla eski defterler yeniden tasdik ettirilebilir. Ara tasdik, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen sayfaların yeniden kullanılmasını sağlar.

 

Kapanış tasdiki nedir?

 

Yasal olarak defterlere kapanış tasdikini eklemek zorunlu değildir, ancak kapanış tasdiki olmayan defterler defter sahibinin ispat gücünü zayıflatır. Dolayısıyla kapanış tasdiki yaptırmak defter sahibini zarara uğratabilecek durumların önüne geçmeye yardımcı olur. Kapanış tasdiki yasal defterleri dönem sonuna gelindiğinde noterde işletmek ve kapanış bilgisi eklemek şeklinde gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu işlem firmalar için önemlidir.

 

Karar defterlerini her yıl tasdik ettirmek gerekir mi?

 

Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ  tasdik ettirilme süreci biraz kafa karıştırıcıdır. Lakin bu defterler VUK’a göre tutulma ve tasdik edilme zorunluluğu taşımaz, ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunluluk taşır.(TTK MD 64/ 3,5)

 

UYARI: Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktara ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Kaynak göstermeden kullanılamaz.

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image