Arama

Hacet ve Bereket Duaları

6 yıl önce


Hacet ve Bereket Duaları
ad image
ad image

Bir ihtiyacı hasıl olan kimseler bu ihtiyacının giderilmesi için Allah için mendub olan hacet namazı kılıp sonrasında dua ederler. Dileğin yahut isteğin Allahü Teala'ya arz edildiği Hacet Duası, iki ila oniki rekat arasında kılınan hacet namazından sonra okunur. Hacet namazını müteakip okunacak Hacet Duası şu şekildedir:Lâ ilâhe illallâhü’l-halîmü’l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min külli zenbin ve’l-ganîmete min külli birrin ve’sselâmete min külli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn.


"Halîm ve kerîm olan Allah’dan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Affetmediğin hiç bir günah, feraha çıkarmadığın hiç bir tasa, senin rızana uygun olan hiç bir ihtiyacı da karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım"
Bu duadan sonra genelde tüm Müslümanlar için özelde ise hacet yahut dileğiniz için dua edebilirsiniz.
Günümüz Müslümanlarının hacet giderme dualarından bir başkası da bereket duasıdır. Karınca Duası olarak da bilinen Bereket Duası Rab Teala'dan işlerinin bereketinin artması, helal bir rızık temini noktasında yapılan bir duadır. Bu duaya karınca duası denmesinin de en önemli sebebi şu rivayete dayandırılmaktadır. Hz. Süleyman (a.s.)'ın bir karıncanın Allahu Teala'ya bereket için dua etmesini işitmesi ve bu duanın kabul edildiğini müşahede etmesinin neticesinde o zamandan bu yana okunagelen bir dua olduğu söylenegelmiştir.
Karınca Duası olarak da bilinen Bereket Duası aşağıdaki gibidir.

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.


"Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi Allahım, Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)"

Bu dualar dışında rızık duası, borçtan kurtulma duası, istihare duası gibi dualar da durumunu, halini Rab Teala'ya arz edip ondan istekte bulunma gayesiyle yapılan dualardandır. Yukarıdaki duaların yanı sıra belirtilen az önce anılan duaları kaynakta belirtilen sitede bulabilirsiniz.

KAYNAK: www.namazsuresi.com

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image