Arama

Şahıs Şirketi Kurmak

3 yıl önce


Şahıs Şirketi Kurmak
ad image
ad image

 

Ticari hayatın içerisinde aktif olarak yer almak ve kendi işinin sahibi olmak isteyen kişiler, açacakları iş yerinin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterse de çoğunlukla tercihlerini şahıs şirketi açmak yönünde kullanıyorlar.

 

Ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketler, şahıs şirketleri olarak adlandırılıyor. Şahıs şirketlerinde; belirli sayıdaki kişi ortak ekonomik çıkarlarını gözeterek ve kişisel sorumluluk alarak ticari faaliyetlerde bulunuyorlar. Tek kişiyle de az sayıda ortakla da kurulabilen şahıs şirketlerinde ortaklığın devredilmesi diğer şirket türlerine göre daha zor oluyor. Şahıs şirketlerinde ortaklardan birinin payını devretmek ya da satmak istemesi durumunda, diğer ortakların tamamının onayının alınması gerekiyor. Onay verilmediği takdirde kişinin kendi payını satması ya da devretmesi söz konusu olamıyor. Şahıs şirketlerinde gerçek kişi olan ortaklar, şirketin borçlarında tüm mal varlıkları ile sorumlu oluyorlar. Şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanunu’nda adi, kolektif ve komandit olarak sınıflandırılıyor.

 

Şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilmekle birlikte bu noktada söz konusu şirketin hangi şahıs şirketi türünde açıldığı önem kazanıyor. Şirket komandit şirket olarak açıldıysa, ortaklardan biri tüzel kişiliğe sahip olabiliyor. Şirket adi şirket olarak kurulduysa şirket sahibinden bağımsız olamıyor ve gerçek kişi ile kurulması gerekiyor.

 

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

 

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle; imza tescil beyannamesinin, imza sirkülerinin, ikametgah bilgilerinin ve nüfus cüzdanı fotokopisinin hazırlanması gerekiyor. Şirketin tescilinin yapılmasının ardından vergi hesap numarasının alınması için başvuruda bulunuluyor. Defterler alınıp tasdik ettiriliyor ve yoklama tutacağı düzenleniyor. Vergi hesap numarası, yazar kasa ve vergi levhası alınıyor. Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılarak Ticaret Sicili Gazetesi ilanı yapılıyor. İlgili odaya kayıt yaptırılmasının ardından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınıyor. SGK ve BAĞ-KUR işlemleri tamamlanınca şahıs şirketi kurulmuş oluyor.

 

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

 

Tüzel bir kişiliğe sahip olan şahıs firmaları; vergi daireleri için mükellef niteliği taşımakta olduğundan kanunda belirlenmiş olan aralıklarla beyanname verip vergi ödeme yükümlülükleri bulunuyor. Şahıs şirketlerinin ödemek zorunda olduğu vergiler arasında ilk sırada damga vergisi yer alıyor. Ayrıca şahıs şirketleri, vergi kesintisi yapmak durumunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname veriyorlar. İş yerlerinin farklı konular inçin farklı oranlarda gerçekleşen kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler halinde baya edip ödeme yükümlülükleri bulunuyor. Bu kesintiler arasında; iş verenlerin, çalışanlarına ödemekte oldukları ücretler üzerinden en az % 15 olarak kestikleri gelir vergisi,  kira ödemelerinden yapacakları % 20 oranındaki gelir vergisi kesintileri, muhasebe ve avukatlık gibi serbest meslek hizmeti vermekte olan kişilere ya da kurumlara ödemekte oldukları ücretler üzerinden % 20 oranında yaptıkları kesintiler yer alıyor.

 

Şahıs şirketlerinin aylık olarak KDV beyannamesi verme yükümlülüğü de bulunuyor. Dolaylı bir vergi olan, malın ve hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilen KDV; dönem içerisinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplamalar yapılarak faturalarda belirtiliyor. Şahıs şirketleri, ilgili dönemde elde etmiş oldukları kar ve zarar durumlarını üçer aylık dönemlerde Geçici Vergi Beyannamesi ile bildiriyorlar. Kar beyan edilmiş olduğu takdirde, ödenmiş vergiler Yıllık Gelir Vergisi’nden ya da Kurumlar Vergisi’nden indiriliyor. 

 

Gelir Vergisi mükellefi olan şahıs şirketleri, her yılın Mart ayına kadar, önceki seneye ait olacak şekilde karlarını ve zararlarını yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ödüyorlar. Artan oranlı dilime göre gerçekleşen gelir vergisi % 15 ile % 35 aralığında değişiklik gösteriyor.

 

Şahıs şirketi kurmak kadar kapatmak da son derece basit olup herhangi birine ihtiyaç duyulmadan yani herhangi bir ortaklık durumu söz konusu olmadan şahıs şirketi kurulabiliyor. Ayrıca şahıs şirketi kurmak için sermaye ihtiyacı da bulunmuyor. Bunun yanı sıra şahıs şirketlerinin defter tasdik bedellerinin ve şirket kuruluş maliyetinin de düşük olduğu biliniyor. Ancak, şahıs şirketi kurmanın bazı olumsuz yanları da bulunabiliyor. Limited şirketlerde % 22 olan vergi oranına karşılık, şahıs şirketlerinde cironun yükselmesi ile birlikte % 20’den %40’a kadar değişen oranlarda vergi ödenmesi durumu söz konusu olabiliyor. 

 

Yazılım Şirketleri Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

 

Yazılım şirketi kurmak, diğer tüm şirket türlerinde olduğu gibi vergi konusunda bazı yükümlülükler doğmasına neden oluyor. Yazılım şirketleri her ay Katma Değer Vergisi, çalışanları olduğu takdirde sigorta primi ve işçinin Gelir Vergisi, aylık olarak BAĞ-KUR sigorta primi, üçer aylık periyotlarda Stopaj Vergisi, üç ayda bir Geçici Vergi, yılda bir yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi ödeme yükümlülüğüne sahip oluyorlar. Bunun yanı sıra bağlı olunan meslek odasının üye aidatını ya da şirketler için Ticaret Odası üye aidatı ödeniyor. Ayrıca alınmakta olan muhasebe hizmetleri için de aylık olarak ödeme yapılıyor. İzmir SMMM yani İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bilinen kuruluş, tüm İzmir mali müşavirlik hizmetleri için kriterlerin belirlenmesini sağlıyor ve bu sayede sektörde bir denge sağlanması mümkün hale gelebiliyor. 

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

ad image
ad image