Arama

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022

2 yıl önce

Şahıs şirketi kurmak, düşük ciro hacmine sahip olacağını düşünen girişimciler için tercih sebebidir. Şahıs şirket kurmak artık çok kolay.

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022
ad image
ad image

Şahıs şirketi kurmak her zaman girişimcilerin ilgisini çeken bir konu olmuştur. Şirketi kurma maliyetleri, sermaye şirketlerine istinaden daha ekonomik olduğu için bu şirket türünü kurma talepleri daha fazladır. Buna istinaden yönetilmesi de daha kolaydır. Kuruluş ve kapanış süreçleri zahmetsiz ve kolay olmasından ötürü tercih edilir. Aynı zamanda böyle bir şirket kurmak, düşük iş hacmine sahip olacağını düşünen girişimciler için tercih sebebidir. Unutmadan, şirket kuruluş sürecini mutlaka bir mali müşavir ile birlikte gerçekleştirin.

 

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Küçük çaplı şirketlerdir. Şahıs şirketleri tek bir kişi ile kurulabildiği gibi birden fazla ortak sayısı ile de kurulabilir. Bunun yanında ortakların birbirine olan güveni ön plandadır. Şahıs şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'na göre Kollektif şirket ve Komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Bu şirket türlerinin ticari hayatta nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun yanı sıra Adi şirketler de bu şirket grubundadır. Adi şirketler Borçlar Kanunu Hükümleri'ne tabidir. Son olarak adi şirket kuruluşları şekle tabi tutulmamıştır.

Şahıs şirketleri anonim şirketlerden ve limited şirketlerden çok daha küçük bir yapıya sahiptir. Şahıs şirketleri orta ya da küçük ölçekte faaliyetler gösterecek olan firmalara hitap etmektedir. Şahıs şirketleri sayesinde herkes bireysel olarak bir iş sahibi olabilmektedir.

 

Neden Şahıs Şirketi Kurmalıyım?

Bu tür bir şirket kurmak, düşük ciro hacmine sahip olacağını düşünen girişimciler için tercih sebebidir. Gelir vergisi 2. dilimi aşacağınızı düşünüyorsanız Anonim Şirket ya da Limited Şirket sizin için daha avantajlı hale gelebilir. Bunun yanı sıra Limited ve Anonim şirketlere göre kuruluş süreci daha hızlı ve basittir.

 

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

Bu tür bir şirket kurmanın avantajları olabileceği gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İlk olarak sürecin avantajları ile ilgili olarak şöyle bir liste yapılabilir:

 • Düşük muhasebeci ve mali müşavir ücreti
 • Diğer şirketlere göre maliyetinin düşük olması
 • Belirli bir sermaye ihtiyacının olmaması
 • Gelire göre vergi dilimlerinin olması
 • Ortaksız tek kişi ile kurulabilmesi
 • Defter tasdik ücretlerinin makul seviyede olması
 • Açılış ve kapanış işlemlerindeki kolaylık

Sürecin zorlukları ve bu süreçte ortaya çıkabilecek olan dezavantajlar ise şu şekilde listelenmiştir:

 • Anonim şirket veya Limited şirketlerde (sermaye şirketleri) vergi oranı %25 ile sabit iken, Şahıs şirketlerinde bu oran %40 'a kadar çıkmaktadır.
 • Şahıs şirketleri, devlet kurumlarına olan borçlarından tüm mal varlığı ile sınırsız sorumludur.
 • Bankalar açısından Sermaye şirketleri Şahıs şirketlerine göre daha büyük önem arz eder. Bunun yanı sıra kredi ve sanal pos işlemleri daha çabuk onaylanır.

 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bu tür bir şirket kurmak için bazı resmi prosedürleri yerine getirmek gerekir. Resmi prosedürleri uygulamak için de evrak ve belgeler kuruma ibraz edilmelidir. Bazı internet sitelerinde, bu evrak ve belgelerin mali müşavir aracılığı ile değil de, şirket sahibinin de teslim edebileceği söyleniyor. Kuruluş işlemleri, sadece evrak ve belgeleri teslim etmekten ibaret olmamakla birlikte, zamanında gönderilmesi gereken beyannameleri de kapsar. Açılış işlemlerini kendisi yapmaya çalışan şirket sahipleri, mali müşavir ile geç anlaştığı gibi, birçok cezai yaptırımla da karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple şirket kuruluş süreci önemli bir yere sahiptir. Yeni bir iş fikriniz var ise ve bunu bir şirkete dönüştürmek istiyorsanız ilk yapılması gereken bir mali müşavir ile anlaşmaktır.

 

İlgili İçerik: Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmak
 

 

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Eğer bu tür bir şirket açmak istiyorsanız, gerekli evrakları hazırladıktan sonra tüm süreç sizin için maksimum 2 gün alacaktır. Genellikle bireysel bir şirket kurmak, bir sermaye şirketi açmaya göre çok daha hızlıdır. Peki kuruluş sürecinde istenen evraklar nelerdir? Söz konusu evrakları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Mali müşavir vekaleti,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İmza beyannamesi,
 • Tapunun fotokopisi ya da kira kontratı,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Araç alış senedi ya da varsa ruhsat,
 • İkametgah.

Eğer bu tür bir şirket açmak istiyorsanız, işyeri adresi olarak göstereceğiniz konumu belirlemiş olmanız gerekiyor. Bu alan isterseniz bir dükkan, isterseniz de bir ofis, home ofis ya da sanal ofis olabilir. Tüm evraklar tamamlandıktan sonra başlatılan süreç, hızlı şekilde tamamlanmaktadır.

 

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022

Şirket kurma sürecinde notere, vergi dairesine ve çalışmakta olduğunuz serbest muhasebeci mali müşavire bir takım ödemeler yapmanız gerekiyor. Söz konusu ödeme kalemleri ve rakamlar ortalama olarak şu şekilde:

 • Şahıs imza beyannamesi (Noter) 100 TL
 • Muhasebeci Vekaleti (Noter) 150 TL
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 50 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iş yeri açılış ücreti 500-850 TL arası

Mali müşavir tarafından açılış işlemleriniz tamamlandıktan sonra, adresinize gelmesi için vergi dairesinden yoklama memuru atanır. Yoklama memuru adresinize geldiğinde sizden kimliğinizi isteyerek yoklama tutanağına imza attırır.

 

Şahıs Şirketi Sahipleri Herhangi Bir Kira Stopajı Ödüyor mu?

Ticari alanlar için ödenmekte olan vergi türü, kira stopajı olarak adlandırılır. Kiracı olan kişiler kira stopajını ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir ofis, dükkan ya da home ofis için ödenen kiranın 4’te 1’lik kısmı kira stopajı olarak ödenir. Yani eğer kira 2000 lira ise, 500 liralık bir kira stopajı ödenmesi gerekir. Söz konusu kira stopajı toplu olarak 3 ayda bir ödenir. Eğer size ait olan bir işyeri varsa ve bu alana herhangi bir kira ödemiyorsanız, bu durumda kira stopajı ödemenize gerek yoktur. Ve yine eğer herhangi bir şirketten kiraladığınız bir sanal ofisiniz bulunuyorsa, bu durumda da kira stopajı ödemeniz gerekmez.

 

Şahıs Şirketlerinin Gider Listesi

Eğer şirketinizi kurduysanız, bir gerçek kişi olarak vergi beyannamesi tesis etmeniz gerekir. Söz konusu beyanname ve düzenli olarak yıllık ödenmesi gereken gider kalemleri ise şu şekilde listelenmiştir:

 • Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi için 64,10 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyannamesi için 64,10 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken gelir geçici beyannamesi için 100,05 TL damga vergisi,
 • Yıllık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 97,20 TL damga vergisi.

Bu listede yer alan gider kalemlerinin, kurulmuş olan tüm şahıs şirketleri için belirtilen sürelerde ödenmesi zorunludur.

 

Şahıs Şirketlerinin Gelir Vergisi Dilimleri

Bu tür şirketler için vergilendirmeler, söz konusu şirketin gelir durumuna göre yapılmaktadır. Yani geliriniz azaldıkça vergileriniz de azalır ve geliriniz arttıkça vergileriniz de artar. Söz konusu vergilendirmeler gelire göre yüzde 15 ile yüzde 40 aralığındadır. Buna göre, şahıs şirketlerinin gelirlerine göre belirlenmiş olan vergi dilimleri şu şekildedir:

 • Gelir dilimi 24.000 TL’ye kadar olan şirketlerde yüzde 15,
 • 000 TL’lik gelirin 24.000 TL’si için 3.600 TL ve daha fazlası için yüzde 20,
 • 000 TL’lik gelirin 53.000 TL’si için 9.400 TL ve daha fazlası için yüzde 27,
 • 000 TL’lik gelirin 130.000 TL’si için 30.190 TL ve daha fazlası için yüzde 35,
 • 000 TL’den fazla gelirlerde 650.000 TL için 212.190 TL ve daha fazlası için yüzde 40.

Faaliyette olan şahıs şirketlerinin tamamı, söz konusu vergi dilimlerini belirtilmiş olan sürelerde ödemekle yükümlüdür. Eğer gelir vergisi belirtilen süreler içerisinde ödenmezse, şirket cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden vergi süreçlerinin takibi düzenli olarak yapılmalıdır.

 

Şahıs Şirketleri Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

Şahıs şirketleri diğer şirket türleri ile mukayese edildiğinde pek çok önemli kolaylık sunar. Buna göre şahıs şirketleri ile ilgili şu bilgileri akılda tutmakta fayda vardır:

 • En kolay şekilde kurulabilen şirket türüdür,
 • Şirketi açmak için asgari bir sermayeye sahip olmak gerekmez,
 • Şahıs şirketleri bir kişi ile ya da daha fazla kişi ile kurulabilmektedir,
 • Şirkette ortaklığı bulunan herkes vergi mükellefidir,
 • Tüm ortaklar hem kardan hem de zarardan direk olarak sorumludur,
 • Eğer şirket ortaklarından herhangi biri kendi payını satmak ya da başkasına devretmek isterse, bu işlem için diğer ortakların onayını gerekir. Bu yüzden ortaklık devrinin şahıs şirketleri için zor olduğu söylenebilir,
 • Tüm ortakların oy hakkı eşittir ve sözleşmeler yalnızca oy birliği ile değişir.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, şahıs şirketinin diğer şirket türleri ile arasında bulunan farklar da rahatlıkla anlaşılabilir.

 

Şahıs Şirketi Kurarken Genç Girişimci Teşvikinden Yararlanmak

Eğer ilk kez bir şirket kuracaksanız, size büyük avantaj sağlayacak olan genç girişimci teşvikinden yararlanabilirsiniz. Bu teşvik, pek çok açıdan sizi rekabet ettiğiniz piyasada daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Genç girişimci teşvikinden yararlanmak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

 • Daha önce bir gelir vergisi kaydı bulunmamak ve ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak,
 • 30 yaşından gün almamış olmak.

Söz konusu şartları yerine getirdiğiniz takdirde, 3 yıllık vergilendirme döneminde elde etmiş olduğunuz kazancın 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Aynı zamanda 1 yıl boyunca bağ-kur prim desteğine sahip oluyor ve aylık olarak ödenmesi gereken bağ-kur primi devlet hazinesinden ödeniyor. Söz konusu teşvik ile bir yandan vergiden muaf tutulurken, bir yandan da bağ-kur giderlerinden tasarruf etmiş oluyorsunuz.

 

Şahıs Şirketlerinde Fatura Nasıl Kesilir?

Eğer bu tür bir şirketiniz varsa ve fatura kesmek istiyorsanız, o halde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesine gidebilir ve müşterilere ücretsiz olarak e-arşiv fatura kesebilirsiniz. Eğer bu yöntemi kullanmak istemezseniz, Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan matbaalardan herhangi birine fatura bastırabilirsiniz. 5000,00TL ye kadar olan faturaları elle ve kağıt fatura olarak düzenleyebilirsiniz. Son olarak herhangi bir kırtasiyeden bir fatura koçanı alabilir ve bu fatura koçanını notere tasdik ettirebilirsiniz.

Yukarıda belirtilmiş olan bilgiler ışığında ve bir mali müşavir rehberliğinde kolayca bir şahıs şirketi kurmak mümkün. Tek yapmanız gereken ne yaptığınızı bilmek, size bu süreçte yardımcı olabilecek bir mali müşavir ile çalışmak ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvuruda bulunmak.


https://bayraktarburak.com/


 

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image